Sverigedemokraterna Tierp | Sverigedemokraterna i Tierps kommun | Sida 7

Sverigedemokraterna Tierp

Välkommen till Sverigedemokraterna Tierp!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Tierps kommun.

Joakim Larsson

Ordförande SD Tierp

Postadress
Fabriksgatan 1, 815 40 Tierp
Skicka e-post till oss
Tel: 070-2609247

 • Flygbladsutdelning i Tierps köping 25/1

  Av davidperez den 27 januari 2016
  0

  Den 25 januari 2016 delade ett antal kampanjarbetare från Sverigedemokraterna Tierp ut flygblad om partiets invandringskampanj till allmänheten i Tierps köping. Responsen var mycket positiv. Många förbipasserande uttryckte glädje över att SD är aktivt och synligt i Tierps kommun på detta sätt.

 • SD kampanjade på Tierp Internationals 2015

  Av davidperez den 9 juni 2015
  0
  SD kampanjar på Tierp Internationals 2015. Foto: SD

  SD kampanjar på Tierp Internationals 2015. Foto: SD

  Den 7 juni kampanjade Sverigedemokraterna på Tierp Arena under avslutningen av Tierp Internationals genom att dela ut SD-motors nya flygblad. Responsen var genomgående positiv.

 • Ett stort tack!

  Av davidperez den 18 september 2014
  0
  Bästa valdistrikt i Uppsala län för Sverigedemokraterna i de allmänna valen 2014 blev Faringe-Bladåker i Uppsala kommun. Här fick SD 26,2 procent av rösterna i riksdagsvalet. Därmed blev vi största parti i detta valdistrikt!

  Bästa valdistrikt i Uppsala län för Sverigedemokraterna i de allmänna valen 2014 blev Faringe-Bladåker i Uppsala kommun. Här fick SD 26,2 procent av rösterna i riksdagsvalet. Därmed blev vi största parti i detta valdistrikt!

  Sverigedemokraterna i Uppland vill rikta ett stort tack till alla företrädare, medlemmar, väljare och sympatisörer som kämpat och slitit samt som gett partiet sitt stöd i de allmänna valen 2014. Ett stort tack helt enkelt till alla som på olika sätt gjort detta möjligt. Detta valresultat har vi skapat tillsammans.

  Partiet vill dessutom gratulera alla nya SD-politiker till de nya förtroendeuppdragen. SD har gjort mycket stora framsteg i detta val och bedrivit en fantastisk valrörelse, den bästa i partiets historia. Nu börjar allvaret, och nu börjar arbetet med att få till en förändring – på riktigt.

  På riksplanet blev SD tredje största parti med råge och dessutom absolut vågmästare i riksdagen. I Uppsala län blir SD i flera kommuner näst eller tredje största parti och dessutom vågmästare. Det är tydligt att Sverigedemokraterna är här för att stanna.

  Nedan följer Sverigedemokraternas preliminära valresultat i Uppsala län i de allmänna valen 2014.

  a) RIKSDAGSVALET

  1. Enköpings kommun: 13,5 %, 3 595 st, nr 3
  2. Heby kommun: 16,5 %, 1 453 st, nr 2
  3. Håbo kommun: 14,9 %, 1 874 st, nr 3
  4. Knivsta kommun: 10,8 %, 1 046 st, nr 3
  5. Tierps kommun: 14,3 %, 1 895 st, nr 3
  6. Uppsala kommun: 8,1 %, 11 081 st, nr 4
  7. Älvkarleby kommun: 19,9 %, 1 198 st, nr 2
  8. Östhammars kommun: 13,3 %, 1 897 st, nr 3

  Uppsala län: 1 mandat, 10,6 %, 24 039 st, nr 3

  b) KOMMUNVALET

  1. Enköpings kommun: 5 mandat (+3), 8,9 %, 2 379 st, nr 5
  2. Heby kommun: 5 mandat (+3), 12,2 %, 1 060 st, nr 3
  3. Håbo kommun: 5 mandat (+4), 11,2 %, 1 427 st, nr 3
  4. Knivsta kommun: 3 mandat (+2), 7,7 %, 752 st, nr 6
  5. Tierps kommun: 6 mandat (+3), 11,8 %, 1 558 st, nr 3
  6. Uppsala kommun: 5 mandat (+3), 6,6 %, 9 009 st, nr 7
  7. Älvkarleby kommun: 5 mandat (+3), 14,2 %, 855 st, nr 2
  8. Östhammars kommun: 5 mandat (+3), 9,8 %, 1 388 st, nr 4

  Uppsala län: 39 mandat (+24), 8,1 %, 18 428 st, nr 5

  c) LANDSTINGSVALET

  1. Enköpings kommun: 9,7 %, 2 545 st, nr 4
  2. Heby kommun: 13,0 %, 1 120 st, nr 3
  3. Håbo kommun: 11,3 %, 1 420 st, nr 3
  4. Knivsta kommun: 7,7 %, 744 st, nr 4
  5. Tierps kommun: 11,5 %, 1 513 st, nr 3
  6. Uppsala kommun: 6,2 %, 8 466 st, nr 6
  7. Älvkarleby kommun: 15,9 %, 947 st, nr 2
  8. Östhammars kommun: 10,4 %, 1 457 st, nr 4

  Uppsala län: 6 mandat (+3), 8,0 %, 18 212 st, nr 5

 • Lokalpolitisk folder för SD Tierp

  Av davidperez den 29 augusti 2014
  0

  Nedan presenteras den lokalpolitiska folder som Sverigedemokraterna Tierp tagit fram till valet den 14 september.

  Detta vill vi göra i Tierps kommun

  » Verka för mer arbetsro i skolan! Elever med särskilda behov behöver mer hjälp.

  » Hela Tierps kommun ska leva! Det är viktigt att det finns god service i alla delar av kommunen och att man inte fokuserar för mycket på Tierps köping.

  » Förstärk äldreomsorgen! Avskaffa delade turer, garantera rätt till heltid och skapa mer tid för personalen med de äldre.

  » Stoppa invandringsmottagandet! Mer resurser kan istället gå till vård, skola och omsorg. På så sätt uppstår inte de ekonomiska och sociala problem som finns i många andra kommuner.

  » Arbeta för att snabbare avhysa utländska bärplockarläger! Tillskriv regeringen om att lagen ska ändras så att avhysningen förenklas.

  » Förstärk demokratin! Vi vill att kommuninvånarna ska få använda möjligheten att folkomrösta om viktiga frågor.

  » Högre polisnärvaro! Vi vill arbeta för att de nya lokalpolisområdena bibehåller eller förstärker polisnärvaron i Tierps kommun.

 • Sverigedemokraternas budget för Tierps kommun

  Av Joakim Larsson den 13 november 2012
  0

  Tisdag 6 november var det dags för antagande av nästa års budget i kommunfullmäktige i Tierp och vi i Sverigedemokraterna lade för första gången ett eget sammanhållet budgetförslag. Tidigare år har vi nöjt oss med att lägga fram enskilda ändringar i majoritetsförslaget, men i år valde vi att lägga fram ett fullståndigt förslag till kommunfullmäktige.

  Vår budgetmotivering löd som följer:

  ”Sverigedemokraternas plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2013 – 2015

  När budgeten för 2013 och de närmast kommande åren nu skall fastställas så kan det konstateras att flera av de problem som Sverigedemokraterna har påpekat de senaste åren fortfarande besvärar kommunens ekonomi. Hela mandatperioden har kommunens utbetalningar av försörjningsstöd dragit över budget, en olycklig trend som fortsatt ända fram till dags dato. Det är också uppenbart att en stor del av problemet kan hänföras till kommunalt fattade beslut om avtal med Migrationsverket, vilket har givit merkostnader för försörjningsstöd med en eftersläpning på ett par år när de statliga bidragen tar slut.
  Det är dessutom så att de statliga bidragen uppenbart inte är tillräckliga för att hantera de merkostnader som invandringen har fört med sig, vilket gör att man också initialt får en belastning på kommunens budget. Problemet kan inte viftas bort eftersom det i realiteten medför att de resurser som kommunen annars hade kunnat använda för förbättrad service istället läggs på en förfelad invandringspolitik.
  Samtidigt står det klart att det finns trängande behov inom andra delar av kommunens verksamhet. Inom äldreomsorgen har kommunen under året haft problem med att upprätthålla bemanningen med sjuksköterskor, samtidigt som det finns en ambition att skapa fler heltidstjänster. Sverigedemokraterna anser att det är rimligare att Tierpsbornas skattemedel går till att fylla behov som detta och väljer därför att föra över de besparingar som vi bedömer går att göra på ett uppsagt avtal med Migrationsverket till äldreomsorgen. Denna överföring ökar över tid och kommer enligt vår bedömning att ge störst utfall 2015, eftersom det tar tid för besparingen att få fullt genomslag.
  I det ekonomiska läge som kommunen för närvarande befinner sig i menar vi att just nu inte finns utrymme för att sänka skatten från den de facto-höjning som genomfördes förra året. Det finns alltför stor risk för ett negativt ekonomiskt utfall för att våga genomföra en sådan sänkning och vi väljer därför att fortsätta med oförändrad skattesats ännu ett år.”

  Mediarapportering om budgeten:
  Webbradio från kommunfullmäktige
  Rapport från budgetfullmäktige i UNT
  Rapport från budgetfullmäktige i Arbetarbladet